Home // Events

03.04.2014
3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Σκίτσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Σκίτσου

«Η χρήση του δρόμου… είναι στο χέρι σου – Αύριο εγώ θα οδηγώ»

στο πλαίσιο των δράσεων του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Κυκλοφοριακής Αγωγής

Η επιστημονική ομάδα της EDUCARTOON, στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης για την κυκλοφοριακή αγωγή, συνδιοργανώνει με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, τον 3ο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό σκίτσου με τίτλο: «Η χρήση του δρόμου…είναι στο χέρι σου – Αύριο εγώ θα οδηγώ».

             Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές δημοτικών σχολείων (Δ΄- Ε΄- Στ΄ Δημοτικού) της χώρας, δημόσιων και ιδιωτικών. Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά, να γίνουν δημιουργοί και να εξοικειωθούν με τη «γλώσσα» του σκίτσου. Ακόμη να γίνουν κριτές, μελετητές και ερευνητές της ορθής χρήσης του δρόμου και να ευαισθητοποιηθούν ως προς την ανάγκη προστασίας του πολίτη από τα τροχαία ατυχήματα.

             Χρήσιμες πληροφορίες στο site της EDUCARTOON θα βοηθήσουν πιθανά τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό να μεταφέρουν τη γνώση στους μαθητές, προτρέποντάς τους να δημιουργήσουν έργα ατομικά ή ομαδικά (χιουμοριστικά σκίτσα, γελοιογραφίες, ζωγραφιές), τα οποία θα αξιολογηθούν και θα εκτεθούν, όπου με τον τρόπο που θα αποφασιστεί από την Επιτροπή.

Θέμα του διαγωνισμού: «Οδική ασφάλεια-Κυκλοφοριακή Αγωγή»

              Ενδεικτικές θεματικές ενότητες του διαγωνισμού: διάβαση πεζών, χρήση πεζοδρομίου, βιώσιμη μετακίνηση, ποδήλατο, χρήση ζώνης, χρήση κράνους, αλκοόλ και οδήγηση, ευγένεια στο δρόμο κ.ά.)

           Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές ή ομάδες μαθητών της πρωτοβάθμιας (Δ’- Ε’- ΣΤ’ τάξης) (σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας μας αλλά και ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού).

           Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος: ένα μεμονωμένο τμήμα ενός σχολείου, μια τάξη ενός σχολείου, μια ομάδα μαθητών από περισσότερα τμήματα ή τάξεις ενός σχολείου ή ένας μόνο μαθητής -τρια.

           Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει την παιδαγωγική καθοδήγηση της μαθητικής ομάδας ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.

Έναρξη του διαγωνισμού είναι η 1 Απριλίου 2014 και η λήξη της προθεσμίας υποβολής έργων είναι στις 15 Μαΐου 2014. Τα έργα θα υποβληθούν έως την καταληκτική ημερομηνία μέσω της σχολικής μονάδας στον φορέα που συντονίζει το διαγωνισμό με συστημένη επιστολή ή courier στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για το μαθητικό διαγωνισμό

«Η χρήση του δρόμου…είναι στο χέρι σου. Αύριο εγώ θα οδηγώ»

Κερασούντος 2, Γραφείο 7, 62110 Σέρρες

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μέχρι τις 10 Ιουνίου 2014 και οι καλύτερες μαθητικές εργασίες θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση σε χρόνο και σε τόπο που θα ανακοινωθεί σε επόμενο έγγραφο.

Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα συμπληρώσουν απαραίτητα τη φόρμα συμμετοχής, την οποία θα συμπεριλάβουν στο φάκελο αποστολής των έργων.

Απαραίτητη προϋπόθεση του διαγωνισμού είναι η καταγραφή των ονοματεπωνύμων των μαθητών /τριων και η ονομασία της σχολικής μονάδας πίσω από κάθε έργο .

Τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων: Κάθε μαθητής ή ομάδα μαθητών μπορεί να υποβάλει μέχρι δυο έργα.  Το μέγεθος των έργων πρέπει να είναι από 210 Χ 297 mm (Α4) έως 297 Χ 420 mm(Α3). Κάθε τεχνική είναι δεκτή (σχεδιασμός με ηλεκτρονικά μέσα, κόμικς, κ.τ.λ.).  Τα έργα πρέπει να υποβληθούν χωρίς πλαίσιο ή κορνίζα.

Η  Επιτροπή Αξιολόγησης των έργων, η οποία έχει οριστεί από τους συνεργαζόμενους φορείς και το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, θα συνεδριάσει το Μάιο του 2014 για την επιλογή των έργων.

 • Θα δοθούν βραβεία στα τρία πρώτα επιλεγέντα έργα και δεκαεπτά τιμητικοί έπαινοι.
 • Οι βραβευθέντες μαθητές θα προσκληθούν στην Τελετή Βράβευσης
 • Τα επιλεγμένα από την Επιτροπή έργα θα παρουσιαστούν σε έκθεση, καθώς και στο site της EDUCARTOON  www.educartoon.gr, από όπου θα είναι δυνατόν να αναπαραχθούν, σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, για λόγους προβολής της έκθεσης.
 • Οι οργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκληθούν κατά την αποστολή των έργων.
 • Η υπογραφή και υποβολή της συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής δηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής θα λάβουν οι σχολικές μονάδες, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και φυσικά οι μαθητές.
 • Το όνομα και το σχολείο των διαγωνιζόμενων να αναφέρεται υποχρεωτικά στο πίσω μέρος του έργου.

Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού:

 • Αναστάσιος Λυμπούδης, Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών
 • Κατερίνα Θεοδοσέλη, εκπαιδευτικός, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής, 2321047522 kykloforiaki@dipe.ser.sch.gr
 • Νικόλαος Νίκας, Εκδότης, Υπεύθυνος Σχεδιασμού της EDUCARTOON, nnikas@educartoon.gr
 • Μιχάλης Κουντούρης, Σκιτσογράφος

 

  Κριτική επιτροπή του διαγωνισμού :

 • Μιχάλης Κουντούρης, Σκιτσογράφος Educartoon
 • Νικόλαος Νίκας, Υπεύθυνος Σχεδιασμού Educartoon
 • Νικόλαος Ηλιού, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Κατερίνα Θεοδοσέλη, Εκπαιδευτικός, Συντονίστρια προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Δ/νση Π.Ε Σερρών
 • Μαρία Κοντού, Εκπαιδευτικός, Εκπαιδεύτρια  Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Δ/νση Π.Ε Σερρών
 • Ιωάννης Πούλιος, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Σερρών
 • Ανδρέας Κορδολαίμης, Αντιστράτηγος ε.α., Διευθυντής Τροχαίας.
 • Ελένη Καρύδη, Πρόεδρος ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ – Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας
 • Πάνος Διπλαράκος, Δημοσιογράφος Ειδικού Τύπου Αυτοκινήτου
 • Θεοδώρα Γκουτζιαμάνη, Εκπαιδευτικός, Υποδιευθύντρια 1ου Δημ. Σχολείου Κρεμαστής Ρόδου

 

Συνεργαζόμενοι φορείς: 

 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 • ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου- Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας

 

Υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

 Φόρμα συμμετοχής

Κατεβάστε την αφίσα σε υψηλή ανάλυση για να την τυπώσετε στην τάξη σας!